top of page

אופל בתוך אופל זה השער לכל הנפלאות.

 

בתי גידול שונים המורכבים מציורים, אלמנטים פיסוליים ועבודת וידיאו פרושים בחלל הגלריה.

״סבך״, תערוכתה החדשה של אסתי דרורי-חיות, חוקרת את ה״יער״ כמקום בו היא מתחילה את

מסעה ששורשיו נעוצים בקריאת אגדות בילדותה.

 

דרורי-חיות מתארת את היער כמקום אליו היא בורחת במישור הפיזי ובמישור הרוחני, אזור

ביניים בו מתקיימים שני נרטיבים מקבילים: מקום של מפלט מחיי היום יום המאפשר להעיר

לחיים את הדמיון והפנטזיה, לצד יער שני אותו היא מתארת כמקום בלתי חדיר, בו הצללים

ויצורי האופל הופכים לשליטי הממלכה.

היא מלקטת פריטים בסביבתה ומתנסה בטכניקות חדשות של פיסול. עבודותיה עשויות חומרי גלם אורגניים ואובייקטים קיימים עמוסים בשכבות של חומרים שונים. מכלול העבודות יוצר מרחב המעלה שאלות לגבי מהותו החמקמקה של היער. הצבת התערוכה בחלל הגלריה משיבה את היער להיותו מערכת אורגנית מסועפת שמזינה וניזונה מהעצים המאכלסים אותו, מהשורש ועד לצמרת. 

 

ה״יער״ הוא יותר מסך עציו. זהו מבוך מפותל הטבול במאגיה וטעון בסימבוליזם. המרחב המיוער מתקיים בכל אגדה. ככזה הוא ממקם את ה״יער״ כעל-מקום, אזור מורכב ופרוע שהאורגניזם בו לא סדור, מקום לברוח אליו ולברוח ממנו - מרחב דמיוני שהוא לולאה אינסופית של עצמו.

הזמן בו הופך למושג נזיל, היער הוא אזור שהזמן לא חל עליו.

 

התערוכה מבקשת לקשור בין הקרקע לבין הסחרור המטא-פיזי של היער ולמתוח את הגבולות

בין מציאות לדמיון. בין העבודות המוצגות בתערוכה: סדרת ציורים בהן דרורי-חיות שותלת דימויים אותם צילמה ביערות שונים ברחבי העולם, לוכדי חלומות מדומיינים הנראים כאילו נלקחו מתרבויות שבטיות עתיקות, פטריות, בית רדוף מקיא את תכולתו שלו, קופסאות אשליה ועוד.

כל אלו ניזונים מקסמו של היער הסבוך שיוצרת האמנית.

 

טקסט: דניאל צדקה כהן

עריכה לשונית: אסתי ג. חיים

GALLERY_COVER.jpg
bottom of page